Jak to funguje?

Základní myšlenka

 • váš zákazník odebírá určitý druh např. nápojů (pivo, nealko...)
 • zaváže se k odběru určitého množství nápoje za určitou dobu
 • máte zajištěný odběr a poskytnete mu BONUS (peníze, vybavení apod.)
 • zákazník je motivován bonusem k dodržení smluvního odběru

Poskytnutý bonus

 • bonus program je součástí on-trade i off-trade formy prodeje
 • on-trade je přímý prodej (restaurace, hotely apod.)
 • off-trade je nepřímý prodej (obchody, řetězce apod.)
 • bonusem mohou být peníze, vybavení hospod, nebo nápoje zdarma

Uživatelé

 • management získává nový podklad pro své rozhodování
 • auditoři a schvalovatelé mají aktuální přehled provedených investic
 • obchodníci mají přístup k veškerým datům včetně souvisejících dokumentů

Vaši odběratelé

 • díky zákaznickému portálu mají možnost o bonus žádat přímo
 • sledují plnění smlouvy online
 • jasně vidí přínosy spolupráce s vámi

Proces tvorby bonusu

 • nastavení parametrů smlouvy
 • přiřazení odběratelů
 • nastavení plánů odběrů
 • zadání slev, výše investice
 • nastavení plánu výplat
 • přiřazení souborů
 • kontrola, odeslání ke schválení
 • schvalování/doporučení podle nastavených pravidel
 • různé úrovně schvalování
 • kontrola závazků, investic a předpokládaného zisku
 • notifikace schvalovatelů
 • poslední schvalovatel uzavírá schvalovací proces
 • upload smlouvy podepsané zákazníkem
 • paralelní procesy nutné pro aktivaci FB
 • (zadání do SAP, kontrola dalších osob...)
 • přesun do sledování
 • monitoring plnění závazků
 • sledování termínů a výše výplat
 • data skutečných odběrů přebíraných ze SAP nebo jiného systému
 • reporting dat - hromadný export
 • sledování končí zásahem uživatele nebo uplynutím účinnosti
 • rozšíření / úprava
 • ukončení
 • zrušení